Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

BouwAward 2003

De Stichtse Hof (sector Ouderenzorg)

Laren, Nederland

De Stichtse Hof (sector Ouderenzorg) in Laren heeft hoofdprijs van de NVTG BouwAward ‘Beter Bouwen in de Zorg’ 2003 gewonnen. Volgens de jury onder leiding van prof. dr. Ir. A. van Wagenberg heeft de Stichtse Hof de hoogste integrale kwaliteit van alle genomineerde projecten. In de prijzen vielen ook Forensisch Psychiatrische Kliniek De Meren in Amsterdam (sector geestelijk gezondheidszorg), het Multi Care Centre in Hengelo (sector ziekenhuizen) en Severinus in Veldhoven (sector gehandicaptenzorg). De uitreiking van de NVTG BouwAward werd 22 mei j.l. gehouden in het Nieuwegein Business Centre. De prijsuitreiking werd voorafgegaan door een bouwcongres.

Volgens prof. Dries van Wagenberg, die evenals de twee voorgaande edities van de NVTG BouwAward, leiding aan de jury gaf, is de jury unaniem in haar oordeel dat De Stichtse Hof de winnaar is in de sector ouderenzorg. ‘Het project is uitnodigend in gebruik en ondersteunt de waardigheid van psychogeriatrische ouderen met kleuren, materialen en vormgeving. In het project komen atria voor die tot gezelligheid en samenkomen uitnodigen en er zijn prettige centrale voorzieningen, zoals een café en een restaurant. De hoge integrale kwaliteit heeft de jury doen besluiten de hoofdprijs van NVTG BouwAward aan De Stichtse Hof toe te kennen. Deze hoge kwaliteit hangt vooral samen met de gebruiksgerichtheid van het project en de duurzaamheid gerealiseerd door middel van materiaalkeuze en binnenklimaat. Het gebouw leeft en ademt een sfeer van samenleven uit met oog voor de privacy van de bewoners.’

In de sector geestelijke gezondheidszorg heeft De Forensisch Psychiatrische Kliniek De Meren de NVTG BouwAward gewonnen. Dries van Wagenberg: ‘De jury heeft meegewogen dat het hier een moeilijke ontwerpopgave betrof. Er zijn weinig projecten waaraan kan worden gerelateerd en de opzet en bijhorende techniek wijkt af en is complex. Desalniettemin zijn de ontwerpers erin geslaagd een aangenaam gebouw neer te zetten dat niet snel herkend zal worden als een gevangenis of kliniek.’

Voor de gehandicaptenzorg is de BouwAward toegekend aan Severinus te Veldhoven met de projecten De Berkt en Akkereind. Volgens prof. Dries van Wagenberg is deze organisatie erin geslaagd door samenwerking met een groot aantal partijen de woonvoorzieningen van de gehandicapten opvallend ‘gewoon’ weten in te passen in woonwijk. ‘De jury heeft grote waardering voor de concrete uitwerking van de visie dat verstandelijk gehandicapten met passende verzorging als normale burgers kunnen leven in onze maatschappij.’
Winnaar in de sector ziekenhuizen is het Multi Care Centre in Hengelo. ‘De jury was enthousiast over het vernieuwende karakter van het Multi Care Centre van de Ziekenhuis Groep Twente. De visie dat medische problemen van eenvoudig karakter, makkelijk te behandelen zijn in een andere omgeving dan het traditionele ziekenhuis, blijkt in de praktijk succesvol’, aldus de voorzitter van de jury.

Eervolle vermeldingen

Eervolle vermeldingen zijn gegeven aan het project van Verpleeg- en Reactiveringcentrum Bertilla, Drachten (sector ouderenzorg) en het kinder/jeugd opvanggebouw van De Driestroom te Velp (sector gehandicaptenzorg). Bij het project van Bertilla in Drachten had de jury grote waardering voor de wijze waarop de wooneenheden waren ingericht in lijn met een zorgvisie voor psychogeriatrische ouderen van kleinschaligheid, huishoudelijkheid en het zo dicht mogelijk leven bij de gewone samenleving. De faciliteit van de Stichting De Driestroom doorbreekt vele bestaande patronen en brengt het verstandelijk gehandicapte kind terug bij leeftijdgenoten. De Driestroom biedt ook twee traditioneel gescheiden lagere scholen met mogelijkheden tot samenwerking door middel van deze nieuwe schakel.

NOVEM Energy Care Award 2003

Winnaar van de NOVEM Energy Care Award 2003 voor energiezuinig en duurzaam bouwen is Verpleeg- en Reactiveringcentrum Bertilla (Drachten) in de sector ouderenzorg. De energieprestatie van dit project is bijzonder goed: vergeleken met het wettelijk geëiste energieprestatieniveau is dit bijna een derde beter. De te realiseren energieprestatie heeft hier mede dankzij een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid bij de opdrachtgever als bij de adviserende partijen in alle fasen van het ontwerp- en ontwikkelingsproces een belangrijk aspect gevormd.