Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Belangenbehartiging

De NVTG onderhoudt goede contacten met zakelijke partners en collega vakverenigingen. Waar nodig en gewenst levert de vereniging haar inbreng.

Convenant medische technologie

Het convenant 'Veilige toepassing van medische technologie' richt zich op risicobeheersing en veilige toepassing van medische technologie binnen de zorg. Ook technici en facilitair managers hebben hiermee te maken. Er is onder andere in bepaald dat mensen die werken aan medische techniek voldoende bekwaam moeten zijn. Behalve in het convenant is dit ook vastgelegd in de wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Bekijk convenant

NEN commissie voor PGS9 richtlijnen

In PGS 9 zijn regels opgenomen die aan de opslag van (medische) cryogene gassen in een reservoir kunnen worden gesteld, waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen en arbeidsmiddelen. Deze publicatie bevat voorschriften voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van de cryogene gassen zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas. De voorgaande versie (2005) bevatte alleen voorschriften voor zuurstof met een ondergrens van 0,45 m3. Vanuit NVTG was Josephine van Ruitenbeek vertegenwoordigd in deze NEN commissie.

Invloed

Door op tijd aan de bel te trekken kan de NVTG mee praten over beleid dat van invloed is op het dagelijks werk van haar leden. Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit.

nvtg-over-ons-belangenbehartiging