Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid en legt zij plannen voor nieuw beleid voor.

Formeel is het een vergadering, maar in de praktijk is het voor veel leden een goede gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten.

ALV 14 mei 2024

De volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 14 mei 2024 in Nijkerk.