Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
header-2-kerst-2020
 
 

Algemene ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid en legt zij plannen voor nieuw beleid voor.

Formeel is het een vergadering, maar in de praktijk is het voor veel leden een goede gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten.

ALV 18 juni 2020

De meest recente ALV vond plaats op 18 juni 2020 en werd ivm COVID-19 voor het eerst in de geschiedenis van NVTG nu online gehouden via MS Teams. De vergaderstukken zijn in te zien onder de button.