Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Contributie

De contributie voor de NVTG wordt per verenigingsjaar vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Enkele jaren geleden heeft de ALV besloten dat de contributie per jaar met de prijsindex mag stijgen. Facturen worden verstuurd in januari, dan wel op het moment dat men geaccepteerd is als lid.

Instellingsleden *

In het jaar van aanmelding is het lidmaatschap gratis. Het daaropvolgende jaar ontvangt u een factuur voor het lidmaatschap conform de dan geldende contributies. Opzegging van het lidmaatschap kan pas na verstrijken van het jaar waarin voor het eerst contributie is betaald.

Collectieve lidmaatschap *

Het collectieve instellingslidmaatschap maakt het aantrekkelijk voor mensen van dezelfde instelling om samen lid te worden. Voor elke eerste medewerker geldt de huidige (basis-) contributie van € 250,- per jaar, voor elke volgende medewerker van dezelfde zorginstelling bedraagt de contributie slechts € 50,- per medewerker per jaar.

Bedrijfsleden

Bedrijfsleden betalen in het eerste jaar contributie naar rato van het resterende aantal maanden.

 

Instelling

1e instellingslid * € 250,-

v.a. 2e instellingslid * € 50,-

  

Bedrijf

Bedrijfsleden: € 500,-

   

Overig

Seniorleden: € 50,-

Studieleden: € 25,-

Ereleden en bijzondere leden: vrijgesteld van contributie

  

Tarieven zijn per kalenderjaar

NVTG rekent in kalenderjaren. Er wordt geen btw berekend als uw zorginstellingen niet btw plichtig is. In andere gevallen is de btw 21%.