Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

BouwAward 2000

Broekheurnerstede in Enschede (ouderenzorg) en Parnassia Psycho Medisch Centrum in Den Haag
De NVTG BouwAward 2000 is gewonnen door Broekheurnerstede in Enschede (ouderenzorg) en Parnassia Psycho Medisch Centrum in Den Haag. Eervolle vermeldingen gingen naar Het Houtens Erf in Houten (ouderen zorg), Arsis in Oss (geestelijke gezondheidszorg) en De Grift in Arnhem (geestelijke gezondheidszorg). De eervolle vermelding voor energieprestatie en duurzaam bouwen ging eveneens naar Parnassia.

Broekheurnerstede

Broekheurnerstede, onderdeel van de Stichting ‘Breeder veld’ in Enschede, wint de NVTG BouwAward met name voor de wijze waarop zorg-op-maat wordt geboden, geïntegreerd in een stedelijke omgeving. Voor de bewoners houdt de wereld niet op bij de buitenmuren van het gebouw. Op de locaties worden activiteiten uit het dagelijks leven binnengehaald, van een grand café tot een huisartsenpraktijk en een kookgroep voor scholieren. Breeder veld beheert een verpleeghuis en daarnaast in verschillende woonwijken ‘zorgwoningen’ waarvan de bewoners een indicatie verzorgingshuis hebben en huurwoningen. Het geheel heeft een veelzijdige architectuur en een smaakvol interieur. Om de instellingssfeer te vermijden is doelbewust bij de ingang de receptie weggelaten. De huiskamers zijn gericht op de straat, want contact met buiten is belangrijk. De gangen zijn breed in verband met rolstoelgebruik en de liften hebben de knoppen op handhoogte.

Parnassia

Parnassia Psycho-medisch centrum in Den Haag wint de NVTG BouwAward 2000 met name voor de appartementswoningen voor de verslavingszorg. De woningen zijn gesitueerd aan de rand van de eigen woonwijk waarmee men streeft naar omgekeerde integratie. De jury vindt deze keuze om de integratie naar de cliënten toe te halen goed uitgewerkt en erkent dat daarvoor ondernemerschap bij de zorginstelling nodig is. De wijk heeft de vorm van een tuinstad met losse bouwblokken, opgezet in een stedenbouwkundige eenheid. De sfeer is er ontspannen en de vormgeving harmonieus. De appartementswoningen voor de verslavingszorg zijn verschillend ingericht. Afhankelijk van de stadia van behandeling zijn verschillende huisvestingsvormen gewenst. Bewoners ervaren het als een stimulans wanneer hun vooruitgang ook voelbaar wordt doordat ze overgaan naar een andere woonvorm.

Eervolle vermeldingen

De jury kent een eervolle vermelding toe aan Het Houtens Erf te Houten met name voor de wijze waarop de zorgvisie doorklinkt in de nieuwbouw. Er is voor een relatief grote groep psychogeriatrische bewoners op een huiselijke manier gebouwd. Het grand café bevordert onderlinge contacten. De kamers bieden uitzicht op het straatgebeuren. De opzet van de kleine woongroepen en de keuze voor bijna uitsluitend eenpersoonskamers bieden privacy en een persoonlijk karakter in het wonen. In het ontwerp is rekening gehouden met het meenemen van eigen meubilair door de bewoners. De revalidatieruimte is door de Houtense gemeenschap gefinancierd. Stedenbouwkundig sluit het project goed aan op de ernaast gelegen woonwijk.

De jury kent een eervolle vermelding toe aan Arsis, Centrum voor GGZ - regio Oss met name voor de wijze waarop in het nieuwe gebouw rekening is gehouden met verschillende functies in overleg met de gebruikersgroepen. De opzet is open en transparant. Het Centrum is zo openbaar mogelijk omdat de cliënt daarmee ook anoniemer kan zijn. Het kleurgebruik is smaakvol, soms wat afstandelijk van uitstraling. Dit draagt bij aan de rustige verzorgde atmosfeer waarin een scala aan activiteiten, van ambulant tot opname, plaatsvindt. De combinatie van deze activiteiten maakt deelname eraan weinig stigmatiserend. De materiaalkeuze is zorgvuldig en de logistiek van het gebouw is goed doordacht. De jury hoopt wel dat in overleg met de wijk een andere oplossing kan worden gevonden voor het hekwerk tussen instelling en wijk.

En eveneens een eervolle vermelding aan Stichting de Grift te Arnhem met name voor de wijze waarop voor deze doelgroep in de verslavingszorg respectvol en doordacht is gebouwd. De voorzijde van het gebouw is gericht op de stedelijke omgeving, terwijl de achterzijde aan een natuurgebied grenst. Van de entree naar de achterzijde wordt het gebouw steeds meer privé. Warme materiaalkeuzes zoals baksteen, hout en keramiek bieden tegenwicht aan het functionele karakter. Bij de therapieruimten is in een goede geluidsisolatie voorzien. Contacten met de buurt kregen veel aandacht om weerstanden om te buigen. De sportvoorzieningen worden ook door anderen gebruikt.

Energieprestaties en duurzaam bouwen

De jury kent in 2000 een eervolle vermelding voor ‘energieprestatie en duurzaam bouwen’ toe aan: Parnassia Psycho-medisch centrum in Den Haag. Dit nieuwbouwproject met appartementswoningen voor de verslavingszorg scoort het beste op het onderdeel energie-efficiency, volgens een berekening gebaseerd op de publicatie ‘EP-variantenboek Utiliteitsgebouwen’ van Novem. De energieprestatie van dit project is bijzonder goed. Vergeleken met het wettelijk geëiste energieprestatieniveau is dit een derde beter. Deze prestatie wordt bereikt door toepassing van o.a. een hoge isolatiegraad, zonnecollectoren voor de verwarming van tapwater en gebalanceerde ventilatie, waarbij warmte wordt teruggewonnen uit de afvoerlucht waarmee vervolgens toevoerlucht wordt opgewarmd. Ook zijn diverse maatregelen genomen voor duurzaam bouwen. Dit komt onder meer tot uiting in de materiaalkeuze en de wateropvang. Het hemelwater wordt niet gestort in het riool maar wordt gebruikt bij het op peil houden van het grondwater. Tevens kan het bouwproject zonder veel ingrepen geschikt worden gemaakt voor een andere functie in de toekomst.