Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

PE-punten

‘Mijn register’ is zo ingericht dat leden kunnen aantonen dat hun vakkennis actueel is. Bij elke NVTG-activiteit wordt een deelnamebewijs verstrekt. Deze staan klaar in ‘Mijn register’. Aan alle activiteiten worden PE punten toegekend. Hert aantal PE punten is gelijk aan de netto tijdsbesteding aan deskundigheidsbevordering. ‘Mijn register’ meet vervolgens hoeveel PE punten in de afgelopen 3 jaar zijn behaald.

Streefnorm voor actuele vakkennis

We vinden het allemaal belangrijk en logisch dat we als professionals onze vakkennis actueel houden. Maar wanneer is je vakkennis actueel? De beroepsvereniging NVTG heeft streefnomen opgesteld om dat meetbaar te maken. De streefnormen staan in ‘Mijn register’ Het is een advies voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van management van technologie en vastgoed in de zorgsector. De streefnormen gelden als ondergrens voor de minimaal te besteden tijd aan het actualiseren van vakkennis.
 
  • Totaal in 3 jaar: 30 PE punten
  • Waarvan vakinhoudelijke kennis: 8 PE punten
  • Waarvan algemene kennis: 8 PE punten
register-norm

Voorbeeld van streefnorm