Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

NVTG Congres 2022 uitstekend verlopen

Geplaatst op 04-05-2022  -  Categorie: Algemeen

Het NVTG congres 2022 in Nijkerk is uitstekend verlopen, er waren ruim 90 aanwezen. Negen sprekers spraken over de Energietransitie en hoe ver we daar nu in zijn gevorderd in het zorgvastgoed. In deze epiloog kijken we er kort op terug en lees je wat je gemist hebt als je er niet bij kon zijn. De presentaties zijn te vinden op mijn NVTG.

nvtg-congres-1

NVTG netwerk avond
Vanaf 19.00 uur op woensdagavond 20 april begon de netwerk avond na afloop van de ALV met een gezellige borrel en een walking diner. Er waren circa zestig deelnemers, het was goed om elkaar weer te zien, spreken en horen. Ook waren we verheugd dat we onze Belgische gasten van Zorg.Tech weer mochten verwelkomen.
netwerkavond

RTL NIEUWS PRESENTATRICE MEIKE DE JONG ALS DAGVOORZITTER
De opening van het congres was net even iets anders dan anders. Ten eerste omdat het de eerste keer was dat Marcel Barendrecht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis als NVTG voorzitter iedereen hartelijk welkom mocht heten. We stonden daarbij nog even stil bij het verlies van onze vorige voorzitter Piet Visser die na een kort ziekbed recent was overleden. Ten tweede omdat RTL Nieuws presentatrice en journalist Meike de Jong onze dagvoorzitter was en we gelijk haar kwaliteiten als journalist konden aanschouwen. De congresopening was een interview met onze NVTG voorzitter en gelijk werd de zaal betrokken met vragen over de verwachtingen vooraf over deze congresdag. Ze had alle sprekers vooraf persoonlijk gesproken en door haar grondige voorbereiding wist ze het beste uit de sprekers en het publiek te halen en wist ze een prettige sfeer neer te zetten.

meike-publiek

ENERGIETRANSITIE INNOVATIES IN HET 24/7 ENERGY LAB VAN TU DELFT
Eerste keynote speaker op het congres was Professor dr. John Schmitz van Technische Universiteit Delft en Chairman of the Supervisory Board of The Green Village met een inspirerende lezing over het 24/7 Energy lab dat in januari 2022 is gelanceerd door TU Delft. Het 24/7 Energy Lab is een unieke testfaciliteit om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen en richt zich op de ontwikkeling van een lokaal, CO2-vrij energiesysteem, waarbij onder meer waterstof als tijdelijk opslagmedium wordt gebruikt. Wanneer we er op een slimme manier voor zorgen dat huishoudens 24 uur per dag van duurzame energie gebruik kunnen maken, zetten we een reuzenstap in het versnellen van de energietransitie. Hij liet beelden zien van het lab en duidde het principe met PV-panelen, waterstof opslag, elektrische warmtepompen en teruglevering aan het net of de buren. Het 24/7 energy lab is ook voor buitenstaanders gewoon te bezoeken op de TU Delft.

john

ISALA KLINIEKEN MEPPEL DUURZAAMSTE ZIEKENHUIS VAN NEDERLAND
Het ontwerp en de bouw van het duurzaamste ziekenhuis van Nederland is toegelicht in een duo-presentatie door Jessica Roelofs, projectleider nieuwbouw van Isala Klinieken in Meppel en Jan Feijes, consultant technische installaties bij Deerns. Eind 2021 heeft Isala in Meppel een state of the art-gebouwd nieuw ziekenhuis in gebruik genomen. Het is een beweegziekenhuis die de patient op een natuurlijke manier van harte aanmoedigt om zo snel mogelijk na een operatie weer in beweging te komen en het herstelproces te bespoedigen. Het ziekenhuisgebouw is optimaal ontworpen als lean led hospital vanuit het perspectief van de patiënt en de professional en voldoet aan de hoogste eisen wat betreft duurzaamheid. Het is het eerste volledig elektrische (en dus gasloze) ziekenhuis van Nederland. De puzzel voor het elektrificeren van koeling, verwarming, tapwater, bevochtiging en sterilisatie werd in begrijpelijke stappen toegelicht.
isala

VIER SPREKERS GESELECTEERD OP BASIS VAN NVTG CALL FOR PAPERS
Ook dit jaar waren we weer dankbaar dat vier inspirerende keynote speakers geselecteerd zijn op basis van hun inzending voor de NVTG call for papers.

CO2-EMISSIEREDUCTIE VAN HET ZORGVASTGOED, HOE VER ZIJN WE VOLGENS TNO?
Stefan van Heumen van Building Physics & Systems bij TNO Delft heeft laten zien hoe ver we zijn met CO2-emissiereductie van het zorgvastgoed. Inmiddels zijn 222 van de 746 portefeuilleroutekaarten ingediend voor de verduurzaming van het zorgvastgoed. Ruim 90% van de cure instellingen heeft dat reeds gedaan, de care blijft nog wat achter met minder dan een kwart van de ingediende CO2-routekaarten. In de care sector zien we een verwachting obv de ingediende CO2-routekaarten dat richting 2050 het absolute energieverbruik afneemt en ook het verbruikskengetal per vierkante meter afneemt. Bij de ziekenhuizen zien we vooral een afname van de omvang van de vierkante meters maar een intensivering van het gebruik. Het zou dus best aannemelijk kunnen zijn dat daardoor het verbruik in absolute zin fors afneemt, maar het verbruikskengetal per vierkante meter toeneemt. Conclusie is dat de zorg goed op weg is naar het klimaatdoel voor 2030 maar dat voor een klimaatneutrale zorgsector in 2050 nog vele innovatieve oplossingen nodig zijn.
stefan

HELLEMANS CONSULTANCY VINDT DAT FACILITAIR MANAGER BALANS MOET VINDEN IN ENERGIEBEHOEFTE
Directeur en Energie adviseur Arjen Leenhouts van Hellemans Consultancy duidt hoe de facilitair manager een balans kan vinden in een betere afstemming tussen energiebehoefte en energieaanbod. Hij duidde de huidige en toekomstige situatie op de energiemarkt. Kern van zijn boodschap was ook dat aanbod van energie door zon en wind natuurlijk stevig gaat veranderen ten opzichte van de huidige centrales en dat afname van duurzame energie een stevige impact zal gaan hebben op het sturen van het moment van de energievraag in gebouwen : balancing wordt noodzaak en dat heeft een steeds grotere impact op een zorginstelling.
arjen

ONTWIKKELEN VAN GESTANDAARDISEERDE CONCEPTEN DOOR INBO ARCHITECTEN
Architect Trude de Vroomen van INBO architecten sprak de zaal toe over de efficiency en voordelen van het ontwikkelen van gestandaardiseerde vastgoedconcepten in de care-sector. Flexibiliteit in ombouwbaarheid naar andere gebruiksfuncties binnen hetzelfde cascogebouw is daarbij de sleutel tot succes. Het ontwerp van het gebouw bestaat uit herbruikbare bouwstenen in een goed gekozen stramienmaat. Het gaat niet om het design maar om het willen ontwerpen voor mensen in zorgvuldige concepten. Het gaat om gebouwen in een context en die zorgvuldig passen in hun omgeving.
trude-beter

DIGITAL TWIN ALS STARTPUNT VOOR JOUW ENERGIETRANSITIE VOGLENS VB OPTIMUM
Frank Visscher van VB Optimum nam ons mee over de toekomst van de aansturing van het binnenklimaat via de baanbrekende “Digital Twin techniek” van Priva. Hij heeft praktijkvoorbeelden laten zien van eenvoudige en meer ingewikkelde gebouwen en hoe de voorspelling vanuit een zelflerende slimme voorspellende binnenklimaatbeheersing het achteraf gemeten werkelijke energieverbruik akelig dicht wist te benaderen. Dit leidt tot energiebesparing met behoud van een hoog comfort.
frank

SPECIAL GUEST RTL WEER METEOROLOOG REINIER VAN DEN BERG
RTL Weer meteoroloog Reinier van den Berg was onze special guest als laatste spreker op het congres. Als klimaatspecialist  heeft hij ons in zijn presentatie vertelt over de invloed van klimaatverandering, duurzaamheid en de noodzaak tot klimaatadaptiviteit. Hij is ingegaan op probleemstellingen en oplossingen, waanzinnige kansen en mogelijkheden om de klok terug te draaien van vijf over twaalf naar vijf voor twaalf en vijf pijlers waarop duurzaam beleid zou kunnen rusten om klimaatverandering aan te pakken. Meer natuur en bos, biodiversiteit en bodem. Energie besparen. Hernieuwbare energie, Circulaire economie en fair price / true price.

reinier

Bekijk hier de presentaties terug!


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst